martes, 1 de febrero de 2011

Sobre el valor de l'Altre i els feminismes.

dolors renau facebook
L’altre: el gran repte d’avui.

L’altre i  el seu significat  pels feminismes. 

Em pregunten  quina  mena de feminisme  fa falta en aquests temps de canvis,  en aquests temps on tantes certeses semblen incertes, on els models de igualtat que han dirigit bona part de les polítiques a Europa estant fortament qüestionats

I contesto que els feminismes  varis sont absolutament necessaris, son  instruments flexibles d'adaptació a les noves  necessitats socials. Uns feminismes, però,  que s’han  de recolzar en tres potes.
 
Una: la revindicativa: que ha de continuar, perquè els drets de les dones avencin cap a la plena equiparació amb els Drets humans. Els Drets de les dones son drets humans, ja ho sabem – des de no fa masses anys- sobre el paper. Però , sobre tot en el que respecte als drets socials hi ha molt camí per recórrer  i molt per reivindicar.

Dues : els feminismes han d'obrir-se a tots els problemes que tenim com a societat. a  totes les grans qüestions  que se li plantejen al ser humà ., Però en  poden fer i en fan  una lectura diferent, llegiexen amb una atre mirada. Poden fer-ho i ho fan "il.lustradament", i reinterpretant, i per tant fent  propostes noves  sobre  la política, la historia, l'arquitectura i la filosofia,,,  Ho fan des d’aquesta postura marginal que ens proporciona el fet de  no  pertànyer ni identificar-nos plenament amb el nucli dur del sistema,  ni  encara que ens pesi, amb el discurs mes habitual de l'esquerra, sovint misogin, ( malgrat la contradicio que representa el fet que en el seu sí  s`hi troba la llavor de la igualtat i el reconeixament de lo diferent, de lo "altre". De l"' altre") 

Tercera: cal plantejar una alternativa on s’incorporin  els aspectes que les dones hem treballat en el privat, l que hem aportat a la producció, conservació i enriquiment de  tot el que es viu a la humantitat., des de la producció a la reproduccio de la vida. Aspectes de la vida que fan falta en l'ambit  de lo col.lectiu, a la vida publica:. Justament perquè ara es  complexa, canviant, incerta i requreix mes que mai flexibilitat, proximitat, comprensió de la subjectivitat . Res es pot comprendre sense introduir  elements subjectius  en l'analisi de la realitat ni en les propostes col.lectives. …

Hauríem de rumiar sobre "l’espai frontera," els marges que eviten tant a identificació massiva o la distància des-implicada. Com fa Claude Lanzmann en el seu llibre a arrel de les seves visites  a Israel, ell que es jueu  i es troba no essent prou francès ni  gens  israelita  i això li permet fer la meravellosa tasca que ha dut a terme… Quina es la distància  optima? 

I vet aquí que els  feminismes es topen,  com en d’altres manifestacions socials actuals, amb el problema de l’Altre. De la mateixa manera que ens passa amb la immigració pobre… I es aquí on els feminismes   mostren el seu rostre  mes  nuclear i universal , mes plenament humà i  polític. Ens  agermana-  a partir de la visió hegemònica del patriarcat i els valors neo.lliberals dominants, ambdues cares de la vida col.lectiva actual-  amb els que son vistos com altres. Amb ells compartim arrels i la força del canvi.. Una força que neix de la  ira legítima en front de la dificultat de la nostra societat  per acceptar  l’altre- que en aquests cas es la meitat de la població i que es alhora  font de vida i de treball arreu, font de paraula i de cultura…L’Altre, vet aqui  una qüestió. En la practica política  cceptar de veritat l'altre no es tant sols  accedir a que els " diferents" puguin seure al  costat  dels que disposen,  que solen dir:  oh si, ja podeu venir amb nosaltress, però no parleu  diferent, no penseu altres coses, no prioritzeu diversament… Com es el cas  de moltes dones que accedeixen a llocs de responsabilitat . Acceptar l'altre requereix  la possibilitat d'escoltar altre veus i que  les paraules que diuen siguin no  tant sols respectades  sinó reconegudes com a legítimes, com a válides ,a les que s'atorga el respecte que mereix un  igual, sense que cap ombra, procedent  del inconscient col.lectiu, n'emborroni la  valoració,…

Vet aqui perquè es tant important la nostra reflexió conjunta sobre qui es , què esperem i com tractem l'Altre. Amb majúscules. 

No hay comentarios: