martes, 15 de mayo de 2012


Copio aqui un article que va ser publicat a la Revista de la Fundació Campalans i que a mi em va agradar molt escriure'l.  No he rebut mai cap comentari: ni ase ni bestia... Peró aixo passa molt


 Camus: el  poder clarificador del dubte.

…Cap causa, malgrat sigui innocent i justa, podrà separar-me de la meva mare, que es la causa mes important que conec  en aquest mon… ( Carnets)


...Aquesta especial vanitat del home que vol creure i fa veure  que aspira a la veritat quan, de fet,   el que demana al mon es amor( Carnets)  


Al gener de 1960, fa mes de cinquanta anys, va morir Albert Camus. Al llarg dels últims mesos d’aquest 2010,  s’ha escrit força sobre el seu llegat inteŀlectual i polític  i també sobre alguns dels seus mes rellevants aspectes personals. L’hem considerat clarivident perquè tant la complexitat del seu pensament com la seva actitud en front de la vida, s’escauen de forma especialment pertinent als tràngols que les esquerres  europees estem vivint en l’actualitat. No es per atzar que avui dia  ens ressonen  tant les seves paraules.  
En una època, la seva.  de grans convulsions socials i polítiques, Albert Camus  es va esforçar en assolir un difícil equilibri entre una sensibilitat molt receptiva a les condicions de vida, a les experiències que li varen tocar en sort i que mai va voler abandonar  i   el modus de pensar tant racional propi de la cultura francesa. Camus va créixer i educar-se en un barri humil d’una  Colònia”, Alger, lluny dels  centres de decisió política, d’allò que l’atenyia en quan als assumptes col.lectius. A  partir d’un moment donat va convertir-se en un  atent observador, des de la perifèria, dels esdeveniments que canviaren de forma dramàtica la faç d’Europa.  Va experimentar, tot al llarg de la seva vida,   contradictòries vivències de identitats i conflictes de pertinença. En moments determinants, tant en la colònia com després, a la Metròpoli. va prendre i expressar postures complexes que no encaixaven massa amb les de l’avantguarda inteŀlectual  de l’època. Inicialment,  bo i participant  de les inquietuds  dels pensadors marxistes va objectar, dubtar   de forma persistent, gaire bé obcecada, de les grans, contundents respostes globals monolítiques que en aquells moments nodrien  d’ortodòxia el pensament d’ esquerres. Ell  va ser capaç d’assenyalar la fragilitat  de les sòlides construccions polítiques i ideològiques expressant dubtes, contradiccions i referencies a un sistema de pensament complex i segurament mes “ existencial “ que el dels que en foren, més endavant  “titulars” d’aquest corrent. No es estrany que el seu pensament molestes profundament als pensadors públicament reconeguts, ja que  els seus dubtes i recances , que resultaren tant creatives,  no naixien de objeccions estrictament racionals i fàcilment discutibles, sinó que  venien  d’una persistent fidelitat a les seves arrels vitals, a les experiències viscudes, als afectes inqüestionables  que tant bé descriu a  la seva i inacabada darrera obra “El primer home”.  Però aquesta incòmode fidelitat,  s’ havia  expressat   ja, esmicolada,  en moltes anotacions dels interessants Carnets on deixa anar , de forma directa, ( -a l’estil en que  es solen expressar dia a dia els pensaments abans  de ser sistematitzats)  les mateixes inquietuds que poc a poc   aniran conformant una visió diferent, radical i alternativa del que era lo correcte des del punt de vista de l’ esquerra en aquells anys.

Com tantes persones pensadores, el relat li ha estat favorable. El seu reconeixement no li ha arribat en tant que filòsof, sinó en tant que escriptor, narrador, i dramaturg. Carregat de filosofia. O potser com ens diu  Bernard –Henry Levi [1] es tracta d’un filòsof atípic, que  escriu narracions, sobre tot a través dels seus personatges sotmesos a contradiccions i condicions atzaroses. D’aquí la seva actualitat, la seva modernitat. I el reconeixement de que es un dels nostres en aquesta època de tantes incerteses i pors

 Camus va estar, a partir d’un determinat moment,   inteŀlectualment molt sol. El discurs públic  de l’esquerra  no l’acompanyà mes que uns pocs anys.  Però malgrat els malentesos i la desconfiança que despertava la seva  heterodòxia,  ell  va anar construint  el seu propi discurs tant en la narrativa i la dramatúrgia  com en els treballs de caire periodístics que publica a Combat. En els seus Carnets s’expressen , dia a dia tots el dubtes i vivències d’aquells moments creatius i ingovernables.  No troba aixopluc inteŀlectual  entre els seus. El discurs iŀlustrat  de les certeses sobre el progrés constant, la confiança en la raó, la referencia a les “condicions objectives” com a explicacions totals de la complexitat de les conductes humanes, no abasten, no satisfan les seves incerteses i inquietuds.  Camus possiblement sentia, en els moments de progressiu allunyament  envers les tesis oficials de l’esquerra,  la incomoditat del orfe, tant propera al del “ marginal”. Es molt possible que la imatge de la mare illetrada, pràcticament muda ( així la representa en el seu llibre,  fos o no real...) l’hagi mantingut receptiu a diverses  formes de viure i sentir, amatent  als marginats  als que intenta comprendre  tal i com ho fa en el relat L’Estranger, atent al pes de la subjectivitat intransferible, al del atzar ,  i al de la fragilitat humana en front del medi

Ha calgut que les grans certeses  de tot tipus deixessin de ser-ho; que els grans mites del progrés constant i futur mostressin les seves fuites.  Hem  conegut millor la  barbàrie de la nostra Europa civilitzada i racional, l’enorme catàstrofe de la Segona Guerra mundial; . ha calgut encara la caiguda del Mur, la desfeta de la Unió Soviètica, els avenços constant dels neo.liberalisme, la fragilitat creixent de les solucions socialdemòcrates, els riscos creixents  a les democràcies enfront dels poders ocults dels mercats..... per a que tornéssim els ulls envers el seu pensament,  com qui torna al punt de partida buscant referents. Hem reconegut la seva riquesa i el seu potencial explicatiu. Hem rellegit els seus treballs i re-conegut moltes de les nocions que empra i els camins que obre. Perquè els conceptes, les eines d’anàlisi, no es deriven mai d’elles mateixes, en una reproducció progressiva i harmoniosa . Mes aviat es el pes de les transformacions del complex mon de les relacions socials, econòmiques i culturals, dels esdeveniments col.lectius, el que ens  obliga  a cercar nous estris d’anàlisi  per  apropar-nos a una realitat incomprensible  amb els instruments conceptuals anteriors.
Hem obert el pensament a  la pluralitat de “ Subjectes històrics “ capaços de transformar la realitat i orientar-la  cap e progrés humà. Hem qüestionat la pròpia noció de progrés tant sovint lligada a la comptabilitat de  la riquesa econòmica;  sabem com ens marca  la vida quotidiana; parlem del valor de la empatia, la com-passió com elements fonamental de la vida  i la cohesió social i estem atorgant-li  un cert status polític; sabem de la necessitat de la cura i parlem amb mes llibertat d’aspectes dels éssers humans i les seves conductes que mai abans haurien format part  de les agendes polítiques. Allà on havia tant sols un ésser humà “ racional” hem començat a veure també un ser “ “vulnerable”; on hi havia una realitat completament sòlida , hem començat a veure-la en termes líquids[2], termes de fluxos. Xifres i  estadístiques se’ns queden curtes per explicar les  vides complexes de les persones. Els més  lúcids escolten les veus diferents dels marginats, perquè des dels marges  s’ analitza la realitat amb una mirada. diferent i es veuen  aspectes diferents dels que es veuen des del  centre.  Des dels marges que, en un símil, podem comparar amb la Colonia que contempla sovint perplexa, de lluny,  la “metròpoli”,  la seu  del poder. Hem tornat a Camus  perquè ha intentat  construir un relat que englobi l’experiència personal, individual en un panorama ampli d’ esdeveniments col.lectius. I perquè l ha fugit de les grans explicacions en lletres majúscules, de les Grans paraules, com ens diu Simone Weil[3]   que com un mur, silencien qualsevol experiència  vital amb tota la seva càrrega de sentiments i sofriment.
Aquesta tasca que ell  carrega en solitari, sobre les seves espatlles i que està a l'arrel  de la seva enorme creativitat, queda  metafòricament expressada en la frase que encapçala aquest escrit i fa referencia a la seva mare,.

.Per la mateixa època neix o, millor, reneix i s’enforteix el feminisme de la igualtat, que , amb el temps obrirà un ampli espai on tenen cabuda moltes de les idees que nodreixen el discurs de  Camus. . Mentre Camus’ s’allunya progressivament del pensament de Sartre i dels marxistes mes ortodoxes Simone de Beauvoir, la seva companya. està construint els fonaments del que ha esdevingut el “Feminisme de la Igualtat”, Escriu el seu decisiu “ El segon sexe”[4]que encara avui es referent del feminisme modern.  Es el  de Simone de Beauvoir  un estudi  nou, sòlid, fonamentat en un gran rigor  històric  dins la mes estricta racionalitat que vitalitza tot el pensament  i l’acció feminista. Gràcies a la força d’aquest moviment  s’han qüestionat moltes certeses; s’ha transformat , sinó del tot, sí en bona part- el  que ha estat entès   com a Ésser Humà. Gràcies als feminismes hem anat atribuint importància col.lectiva, política, a dos tipus de qüestions. A les relacionades amb el  desenvolupament  universal dels Drets Humans, es a dir:   els Drets Humans que, en primer lloc han de garantir els de la meitat de la població, les dones, amb totes  les seves conseqüències.  I a fer “ humanes”  del tot, aquelles qüestions que  havien estat amagades darrera l’àmbit de lo “ privat” ( la importància- i inclús ara el cost econòmic  de la cura, dels temps disponibles, el paper dels afectes en les decisions  vitals, el valor de la quotidianitat, de la proximitat humana i sobre tot, l’escàndol de la violència masclista) Totes aquestes qüestions no circulaven  en el moment històric en que Camus escrivia ni  mentre  Simone de  Beauvoir escrivia també la seva gran proposta innovadora i creativa, Però, en certa forma,  el treball de Simone de Beauvoir i el dels feminismes que va engendrar  varen  obrir espais actuals de  discurs públic i cultural on  potser haurien  anat trobant cabuda moltes de les qüestions que tensaven el mestís i plural pensament de Camus. 

2. Hi ha en la obra de Camus  un segon aspecte que ens interpella de forma especial.  Es tracte d’un gran dubte que el porta a qüestionar-se i a qüestionar  el que s’entén per Home( baró) , el ésser  humà masculí.
 Mes enllà del que s’expressa  en les obres de teatre o en les novelles , el lloc on apareixen les seves preguntes més incisives sobre què  es ser un home, es troba en els seus Carnets i en el seu  treball darrer:  El Primer Home.  Es aquesta una reflexió oberta sobre la virilitat; la masculinitat que- com una ferida que no cicatritza i l’acompanya al llarg dels anys, es font de vida inteŀlectual-     La  violència, la pròpia i la dels altres, juga un paper central en la definició de la virilitat en tant que qüestionament o recolzament del que s’ ha d’entendre per home,. De vegades com a suport, tret d’identificació d’una virilitat que es construeix gràcies a ella. Vet aquí un exemple clar d’aquest qüestionament [5] Tolba i les baralles.
... Jo no soc dolent, però sí  que tinc un caràcter viu. Salto d’un costat a l’altre. L’altre m’ha dit “ baixa del tramvia si ets un home”. Jo l’hi he dit: “ Va, queda’t tranquil..” i ell m’ha contestat: “Tu no ets un home”... Aleshores jo he baixat  i li he dit. “ Prou, ja n’hi ha prou o et deixaré fet un nyap”  “ Un  nyap de què? .. I aleshores jo li propinat un cop. I ell ha caigut a terra. Jo anava a ajudar.lo a alçar-se . Aleshores ell m’ha donat cops des de terra. Aleshores jo li de propinat un bon cop de genolls i dos cops de puny. Ell tenia la cara plena de sang. I jo li he preguntat: Ja en tens prou? I ell ,ha dir. “ si”

 La provocació radical que un home pot fer a un altre  es aquesta: tu no ets un home si... Ser  un home requereix, vist des d’aquest codi, una demostració de violència tant  momentània com arbitrària.  Es l’altre i els altres iguals els que atorguen el reconeixement de la seva categoria masculina, sempre momentània  sempre  amb un aire de inestabilitat, sempre haver-se de fer  i refer en un contracta no dit que Celia Amorós anomena els pactes patriarcals.. [6] Però en  d’altres ocasions  la virilitat rau justament en la seva capacitat de controlar una  violència que li es pròpia. En tot cas, la relació conflictiva amb la violència té el mateix pes en el seu discurs- que la construcció d’ una identitat masculina, mai acabada de consolidar.

La mateixa violència, sempre present, construeix al home si ell es capaç de controlar-la; el control garanteix a l’home la seva dignitat. Aquest aspecte es fa palès en el següent  paràgraf del Primer Home, quan descriu una escena  de guerra  al Marroc.

Cormery i Levesque havien  de rellevar el sentinella  al peu d’un congost ......havia estat degollat i dins la boca hi tenia el seu sexe tumefacte...
..Cormery  va dir que els que havien fet allò, no eren homes. Levesque  , reflexionant , va respondre que, el seu parer , aquesta era la manera com havien de respondre els homes, ja que ells estaven a la seva terra i  feien servir qualsevol mètode per defensar-la.  Però Cormery  va insistir.
-        Potser. Però està mal fet. Un home no fa això.
Levesque  va dir que per ells, en determinades circumstàncies , un home ha de poder  permetre’s tot ( i destruir-ho tot...). Va ser aleshores  quan Cormery va cridar com empès per un excés de bogeria .

-        No. Un home es content. Això es ser un home  i si no...Després es va calmar una mica i va dir  amb veu sorda-  Jo, soc pobre, surto d’un orfenat , em posen aquest uniforme, em porten a la guerra...Pero jo em continc.
-        Hi ha francesos que no es contenen..
-        Aleshores ells tampoc son homes..
 I repentinament  cridà :
- Raça immunda . Quina raça!... Tots, tots... I va entrar a la seva tenda,, pàŀlid com un mort...

La violència es per ell també una eina de construcció  i de resistència personal

... Aquesta presencia de mi mateix en mi mateix... el meu esforç es dur-la fins al final. De mantenir-la  en totes les facetes de la meva vida malgrat el seu preo en soledat que se’m fa tant difícil de suportar. No he de cedir: tot està aquí. No consentir, no trair. Tota la meva violència  m’hi ajuda i allà on ella em porta es troba  amb l’amor i amb ell la passió furiosa de viure que dona sentit als meus dies...

I en un altre paràgraf, renega d’ aquesta presencia constant mentre prioritza l’ acció . Diu: ...

Error de la psicologia del detall...dels homes que es busquen, que s’analitzen La psicologia es acció, no reflexió sobre un mateix. Un es va determinant al llarg de la vida. Conèixer-se perfectament es morir.


Vet aquí alguns exemples, extrets de diversos texts del autor i que corresponen a diferents moments de la seva atzarosa vida, en la que el dubte, la contradicció no s’ escatima. Per això ens resulta tant proper i tant modern quan fa referència a les seves arrels i el que es encara mes interessant quan  posa en qüestió la seva condició de baró, home que es va construint.

Potser la seva gran força, la seva veracitat que tant  te a veure amb la crisi de la virilitat clàssica carregada de poder i violència neix de la seva voluntat de no separar afectes i ment, raó i sentiments , arrels vitals i projecció política.. Es, en aquest aspecte, molt proper a l’experiència femenina actual. Es  capaç d’ identificar-se amb persones que es troben immerses en realitats que no controlen, es  nega a dividir-se  a trossets, la raó per aquí, els sentiments, amagats per allà om correspon a l’educació iŀlustrada clàssica i les clàssiques polítiques misògines,  en una aventura personal, individual incòmode que  troba la seva millor expressió en la narrativa, lloc on el subjecte concret en el aquí i ara es produeix i es realitza.  On els sentiments i les seves arrels hi han d’ésser presents  si es vol que els lectors o lectores puguin simpatitzar, identificar-se amb els personatges.
L’home Camus modern  ens pot ajudar a desbrossar un camí ple de dificultats per aquells que refusen identitats patriarcals imposades, pels qui es pregunten i pels que rebutgen la violència com a senyal d’ identitat del home nou que, sortosament, ja està arribant. I que viuen la crisi  actual de la política  com un senyal, entre d’altres de la necessitat de construir ciutadania arrelada al quotidià i a lo personal, bo i dignificant, donant valor al discurs col.lectiu.Mº Dolors Renau.      Novembre 2010[1] Bernard Henry- Levy : “Los dos siglos de Camus” a El Pais, 9-1 2010
[2] Baumann, Sygmunt. “ La sociedad líquida “
[3]  Weil Simone: “ Escrits sobre la Guerra”. Alzira. Edicions Bromera
[4]  Per a una introduccio   senzilla i clara del treball de Simone de Beauvoir, veheo “ Em  sento estafada “  de Araceli Bruch a
[5]  El primer Home, p.151.
[6]  Amoros, Celia .  en “Violencia y Sociedad patriarcal” . Ed. Pablo Iglesias. 1990.

martes, 8 de mayo de 2012

Miraré d'escriure mes llargament sobre aquesta relacio tant estreta que hi ha entre lo col.lectiu i lo personal. Una experiencia constant, i la majora de les vegades que transcorrer en silenci, però que revifa , sobre tot, quan  es produiex un fet significatiu( per les persones per a les que la politica es important): la sensació, sentiment de plenitut de satisfacció, d'harmonia que , en un moment donat, es produiex quan les conviccions mes fondes, personals, els valors etics que -d'una o altre manera omplen la vida intima- , troben un reflexe clar en les pancartes al carrer, els slogans, quan en veu alta es pronuncien les paraules que conformen el nostre vocabulari politic intim. ;paruales com llibertat, igualtat, fraternitat, sumades a laicitat, ciutadania,...no sols es mostren en els retols, sino que es criden pels altaveus, estructuren una campanya i recolzen unes eleccions. Allò que ha estat  durant anys amagat , com una pedra inmovible en el fons de la intimitat, ressona a l'exterior, es fa social, es compartit .  Es dignifica al sortir de lo privat i vure's com un bé public que pot guiar les accions col.lectives. De  la mateixa manera que ens omple de tristesa, de setiment de pèrdua, quan es silencien o ataquenaquests valors i ens anem retraient, com animals amagats a les nostres irreductubles intimats, a les rstnces interiors...de la mateixa manera que sentimcreixer la distànciaentre el relat oficil i el nostre,aixi en d'altres moments, sentim  una momentanea armonia amb l'exterior. S'ajunten elements que han estat separats. I es aquesta  una mena de felicitat personal i col.lectiva, que un cop viscuda una vegada , no s'esborra i es pot  tornar a repetir... Tot aixo amb motiu de la victoia de Hollande i d'haver sentit el seu discurs.

jueves, 3 de mayo de 2012


Robinson Crusoe i les disfresses del poder.

 Tot el que succeïa era real perquè passava en l’espai públic: no hi havia res de misteriós o secret. I , malgrat tot no fou visible  i no era gens fàcil  de percebre…perquè fins el mateix moment en que la  catàstrofe  va caure sobre tothom, va estar amagada, no per les realitst . sino per l’eficiencia del discurs, del llenguatje ambiguo de gaire be totes les repesentacions  oficials que, en  enginyoses explicacions  feien desaparèixer els fets desagradables i la legitima preocupació”  H. Arendt, en el pròleg  de “ Homes en temps d’obscuritat” a l’any 1968. 
Cap acció de govern, a menys que sigui imposada per la força bruta,  es viable sense el  discurs corresponent. Avui correm  el risc de creure’ns  aquell que,  per  tal  d’apaivagar una ciutadania espantada, se’ns mostra tant ben  disfressat que pot arribar no solament a camuflar  la realitat sinó a fer-la  invisible.   El primer i  mes insistent  dels missatges es el que ens repeteix que les mesures que s’estan prenent son les úniques possibles respostes a  esdeveniments fatals i incontrolables  d’origen gaire bé desconegut, Sobre  l’escenari, la representació d’aquesta fatalitat ens arriba disfressada de frases empàtiques que  exhibeixen  una constant i  “dolorosa comprensió” del sacrifici; sacrificis que, , al seu torn, com ens diu A. Grijelmo,  apareixen  camuflats sota  una delicada, preciosa  capa de eufemismes i   pacificadores metàfores trufades de tecnicismes. Per acabar d’amansir-nos tracten també de dir-nos  que la responsabilitat  dels problemes i solucions recau sobre la mateixa ciutadania, que en el fons del fons, la culpa es nostre: hem viscut per sobre de les nostres possibilitats, hem demanat masses crèdits... Aquesta, però, es la versió  “light” del discurs. Perqué cada cop mes, com un núvol tòxic i sense cap escrúpol ètic, es va assenyalant, els “ abusos” dels “aprofitats” que , curiosament, una mirada  fixa i severíssima identifica com a  receptors de rendes mínimes, aturats, desnonats  o “ dependents”. Els  mes desvalguts, serien, des d’aquesta òptica,  causants de problemes comuns  i els  responsables  de les seves pròpies desgràcies. No ens ha d’estranyar. Aquest repartiment de culpes, aquesta desviació de  responsabilitats cap als mes   vulnerables s’escau perfectament amb la ideologia que ha fomentat l’ individualisme i la competència com a motor del que  s’ha entès per  “progrés”  Si el benestar d’una persona no  depèn d’altre cosa que  del propi esforç i vàlua, i si els recursos comuns serveixen tant sols per limitar la llibertat,   s’ha d’ acceptar la responsabilitat personal  pel fet de ser pobre o vulnerable.  Responsables únics del nostre benestar, seriem tots una nova versió  de Robinson Crusoe , exclusivament   dependents de la nostra habilitat per sobreviure en  illes desertes, separades,  lluny de cap forma  d’espais comunitari i de responsabilitats col.lectives.... El discurs disfressat pretén amagar les actuals formes de domini, bo i   fomentant la creença en la inutilitat de qualsevol alternativa, mentre descarreguen en els desvalguts la culpa  de  la pròpia dissort. D’aquí a la depressió individual greu hi ha tant sols una passa. Però la realitat desborda el discurs, es filtra i es mostra  per totes les escletxes de la vida quotidiana. Cada cop son mes les persones indignades i propositives. Ens cal. Perquè si  aquests despietats discursos s’enforteixen, alguns col.lectius esdevindran  els bucs expiatoris del malestar  social. . I no hi haurà prou professionals de la Salut Mental en el mon per alleujar tanta malaltia social  convertida  en  malaltia individual.  


Mº Dolors Renau.

martes, 1 de mayo de 2012