sábado, 18 de agosto de 2012

Article que va apareixer fa  pocs dies a El Punt Avui.


La dignitat dels cossos       
  
El domini d’uns pocs  éssers humans  sobre   la majoria dels altres ha estat un tret persistent de la nostra història col.lectiva. Alhora  la revolta contra aquest domini  ha anat construint  la història de la dignitat humana i dels seus  drets, en  una  tensió col.lectiva que mai s’acaba. L’expressió mes contundent, del domini   s’ha expressat a traves de la possessió total dels cossos sota  mil formes variades: la aniquilació física, l’esclavatge,  les tortures disfressades  de religió o d’alts interessos polítics . Totes elles,  formes de disposar dels  cossos i dels  éssers humans que els habiten. L’ocupació  violenta i la resistència a la mateixa  s’expressen aquí i  avui en dia sota formes mes acurades perquè  hem delegat el dret a la violència en  allò  que anomenem “Estat” que utilitza els seus  “ cossos” i “forces de “ seguretat” per   emmanillar, tancar a les presons i  aïllen  als sense papers en centres per “ irregulars: També reprimeix a bastonades  els manifestants que  perden, sembla,  les bones maneres. Hi  ha, però,  formes  mes subtils per a desposseir els cossos de la seva dignitat, entesa com a llibertat per a disposar-ne com cregui convenient.    El  paper  de les ideologies conservadores es  aquí fonamental: es tracta d’insistir en que hi ha races superiors, que hi ha éssers humans que ho son una mica menys que els altres, que  les diferencies de color son sospitoses…Sense respirar molt temps aquestes idees viciades , podríem  comprendre  el Holocaust ?  Cal una llarga tasca enverinadora per desposseir simbòlicament d’humanitat plena a  aquell que volem  suprimir,  llençar al  mar o deixar que se les apanyi sense metge. El mercat coŀlabora amb entusiasme  en la tasca de controlar  cossos: no  es limita a pressionar amb imatges constants de belleses impossibles que indueixen a comprar   nous productes cosmètics, a operar-se per mantenir-se sempre joves , sinó que es nega  lo inevitable: el pas dels anys amb i la necessitat  humana de la cura  I malgrat que en el nostre país hi ha lleis  molt estrictes, en d’altres ben “ civilitzats” els mercats s’ocupen de llogar ventres de dones, com qui lloga un pis  per una temporadeta. Nosaltres, mes discrets,  tant sols estimulem la venda d’ òvuls, mentre en altres  parts del mon hi ha  un sucós mercat d’òrgans  de pobres
Hi ha, però, una excepció en aquesta regle que ens diu  que uns pocs rics exploten uns molts  pobres..Perquè ser  una dona,  pertànyer a  la  meitat de la ,humanitat significa viure en perill gaire be arreu del mon. Es en aquest terreny  on ens juguem els  Drets Humans de la meitat de la humanitat, sovint vulnerats per membres- inclús els mes desposseïts- de l’altre meitat. Es  senten emparats  per cultures que proclamen la  submissió femenina  des del naixement; que justifiquen el càstig  físic  i fins la mort per salvar l’honor familiar, que afavoreixen la compra de nenes,  que violen en temps de guerra i sovint de pau  bo i pensant  que  exerceixen un dret viril innat. Cultures que permeten la practica de l’ablació mentre  en d’altres  les obliguen a fer-se invisibles sota capes de roba espessa. Mentrestant, aquí i ara els nostres conservadors han recordat   amb  fruïció el gust   de  controlar el que succeeix dins del  cos de les dones.  No solament  pretenen obligar a demanar permís per interrompre un embaràs en els seus primers moments,  sinó que es possible que el deneguin, inclús quan aquest fet comporti molt sofriments
El cossos de les dones  s’han convertit en un camp de batalla on  es juga la dignitat humana i  els drets  fonamentals.  Recordem que  el nivell de submissió o de autonomia d’un  cos humà – en aquest cas de la meitat de la població-  es  clar indicador  del  nivell de llibertats i de dignitat assolits  per un poble.  I que, els   esforços en  pro d’aquesta dignitat   han jugat i juguen  un paper  decisiu en la  difícil  història dels moviments  d’alliberament  de la humanitat.

Mº Dolors Renau

No hay comentarios: