jueves, 8 de marzo de 2012


 Dones i Política.  Amb motiu del 8 de Març

Per  què  m’escandalitzen  algunes dones?


 Vet aquí que La Comissió Europea s’està plantejant l’obligació de introduir  obligatòriament la paritat (  filla natural  i directa de les famoses i tant criticades quotes…) en els Consells d’Administració de les Grans empreses europees.  La Comissaria Reading,  acompanyada del Comissari Almunia.  diu que està comprovat que  les indicacions i bones paraules que s’han donat  fins ara per assegurar la presencia de les Dones  als Consells de les empreses, no han servit. I es per això  que, per tal d’assegurar l’ igualtat de oportunitats,   fa aquest plantejament. Ha  arribat l’hora d’introduir mesures mes  impositives. Amb la perspectiva que ens ofereixen els anys passats, la gran utilitat practica de la introducció de “ quotes” resulta mes evident,  i  clara que mai, malgrat que “ la discriminació positiva” no gaudeix  i sobretot, no ha gaudit de  gaire prestigi  entre els homes i entre moltes dones que semblaven sentir-se assenyalades com a necessitades  d’ajut especials. Ben comprensible. Però els bons resultats en forma de normes paritàries  han depassat les recances inicials que la introducció de quotes, arribades de la ma de les dones socialistes, de la Internacional Socialista de Dones, havien despertat . 
La paritat – en teoria que no en la practica - ha estat mes fàcil d’admetre perquè es recolza en un raonament mes senzill i universal, mes comprensible: si som la meitat de la població, si som la meitat de la ciutadania tenim dret i es  bo per a tothom que compartim feines, responsabilitats i poders. La vida. . La lògica interna  d’aquest impecable raonament  que es fonamenta en els principis d’igualtat de oportunitats que cap ésser humà  decent pot negar, ha tingut la virtut  d’actuar directament – en els patits d’esquerra que l’han aplicat i aproximadament bé- i en els partits conservador que  no han pogut deixar de fer-ho, malgrat que han estat tot el temps negant que les seves decisions tinguessin res a veure amb la línia  assenyalada pels  socialistes…

Vet aquí, doncs, que com a resultat de la feina feta en l’àmbit polític de l’esquerra, de l’evolució de les pròpies dones i dels moviments que encarnen els seus anhels de igualtat, en l’actualitat  com en  anteriors. tenim dones en  el Govern de l’Estat  en moltes Autonomies i  en importants alcaldies. Ara ja hi son   i se les veu.
.
 Però,  i aquí venen les preguntes  fan quelcom de diferent i nou? Què  aporten al discurs i a la practica política  que diferencií, enriqueixi la vida publica i vagi tenint en compte les necessitats i la veu de la meitat de la població, la femenina? . Apart de que la imatge dels consells de ministres hagi canviat ja en els últims anys  – i això es ja ben important, ( donada la  capacitat de tals imatges per “ naturalitzar” la presencia de dones en llocs de rellevància de manera que deixis de ser una excepció…)  res , res  diferencia les actuals dones en l’àmbit del poders dels seus companys de gabinet. Es que la Sra de Cospedal, que està deixant sense recursos les Cases d’acollida per a dones  maltractades, es pot dir que fa quelcom de diferent , es que es comporta solidàriament amb les dones?  Les Grans retallades que afecten els Serveis Socials – que son majoritàriament dirigits a les dones, sempre les mes necessitades  entre  els necessitats, s’han vist compensats per certa sensibilitat diferent de la ma de les dones del actual executiu? Podríem anar anomenant molts exemples  de la total identificació que les dones de dretes  han fet amb un mode de societat  despietat, jerarquitzat i excloent – en el sentit etimològic de la paraula- al que serveixen amb devoció i entrega ben femenines…

Anant  encara una mica mes enllà: podem preguntar-nos. La Sra de Cospedal, la de Saenz de Santa Maria, la Sra Mato, no son fruit d’una època en que es va treballar i molt per assegurar la igualtat de oportunitats? També de les seves? Quins vents, quins discursos  quines lleis  han facilitat el seu excés als llocs de poder on son ara? ?  No son, en certa forma, beneficiaries d’un model  de societat i d’unes decisions polítiques  que han afavorit explicita- amb mesures correctores de desigualtat per raó de gènere, i implícitament, amb polítiques de  serveis públics i de benestar per a tota la ciutadania? No s’han fet lleis contra la discriminació, gràcies a l’acció col.lectiva i mitjançant  dones clarament feministes i socialistes? Recolzance en normatives  de partit,  Mª Teresa Fdez de la Vega, Micaela Navarro i tantes altres,  no  han obert camí a  la presencia de dones en llocs de rellevància? No  han proposat i  dut a terme lleis i  mesures  per afavorir formes noves de solidaritat amb les dones  dels països en vies de desenvolupament?   Que fan elles en aquesta direcció...?
 En certa forma la Sra Cospedal es filla d’una societat que ha canviat perquè, entre molts altres factors, ha donat relleu a la igualtat no solament Home. Dona , sinó a la igualtat com un valor social i sobretot un  objectiu polític. Potser les generacions futures, aquestes que  viuen i creixen condicionades per les dures decisions neolliberals que s’estan prenent tindran les mateixes oportunitats d’estar en llocs de rellevància política i social? Si s’acaben les mesures protectores  destinades  a igualar en general i en particular les dones…Qui accedirà a les decisions col.lectives? La resposta es clara : ho faran tant sols les filles de les minories  privilegiades . I la veu de la  majoria de dones quedarà silenciada. El model de dona tornarà a ser el de una ciutadana de segona….
Ara se’ns ha fet evident quelcom que s’ha dit tantes vegades anteriorment.  Que les dones estiguem presents en llocs de comandament i de representació es no solament un dret i una condició sine qua non.  sinó també una necessitat  de la pròpia societat que ha d’introduir altres valors en la seva dinàmica ciutadana i política: valors que han estat `patrimoni de “ lo femení” de lo privat i que ara han de passar a formar part d’un nou sistema de valors en el mon públic.  El socialisme ha parlat força de “ feminitzar la política”no tant sols assegurant  la presencia de dones, sinó introduint altres valors i altres formes de fer…I si les dones que estant en llocs de responsabilitat  no aporten una mirada “ diferent”, uns valors diferents als dominants, qui introduirà aquests canvi de perspectiva que pugi fer una mica mes humana la política i  alhora tenir cura de la meitat mes desvalguda i precària de la societat?
Les dones en la política haurien  de tenir consciencia clara de dues coses: de les discriminacions que el fet de ser dona  comporta per a la majoria d’elles i la de  voler introduir altres valor en les dinàmiques polítiques… I això no ho solen fer el conservadors que posen  l’accent i la mirada en el mèrit personal  i tenen una innegable tendència a oblidar els condicionaments socials i econòmics que tant condicionen el destí de les vides personals. El feminisme i el socialisme son dues formes estretament lligades  de lluitar per la igualtat, de col.laborar a una major igualtat i llibertat de la ciutadania.

No n’hi ha prou amb ser dona. Ni amb estar en llocs de comandament.  La mirada i l’acció política femenina  ha d’estar impregnada de la recerca de igualtat de drets i oportunitats per a tota la societat, mentre actua per a que les dones, les ciutadanes amb mes problemes per a ser escoltades i valorades,  que aportin tot el  saber acumulat per les dones al llarg dels anys de historia i que ha quedat reclòs entre quatre parets. Tant sols  feminitzant la política es podrà començar a humanitzar. I no sembla que les dones conservadores que tant s’han beneficiat del treball de les dones feministes socialistes i del pensament d’esquerra , vagin per aquest camí.
Es una doble llàstima: per totes nosaltres. Per les nostres filles i netes. I sobre tot pel conjunt de la vida social que continuarà amb models de relació i desenvolupament estrictament patriarcals: amb tot el que això comporta de competència, tendència a la violència i manca de   pietat i solidaritat.

 Les dones socialistes hem de reivindicar el treball fet per a totes les dones. I hem de continuar treballant perquè les dones que accedeixen a llocs de responsabilitat aportin nous valors de igualtat i solidaritat que vagin impregnant la vida política


Mª Dolors Renau.     Barcelona , 8 de març 2012

No hay comentarios: